Palaukite
Prekių Pirkimo – Pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

1.     SĄVOKOS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Pardavėjas – UAB „KSDS“, Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, kuris parduoda prekes internetiniame tinklapyje 
      www.specapranga.lt, ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.
1.2.Pirkėjas – 1) fizinis asmuo sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) fizinis asmuo
      (nepilnametis) nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba globėjų sutikimą. 3) juridinis asmuo.
1.3.Asmens duomenys –  bet kuri informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra žinoma arba kurio tapatybę galima identifikuoti pagal vardą, pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
1.4.Taisyklės – „Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos visiems pirkėjams kiekvieno apsipirkimo metu internetinėje parduotuvėje www.specapranga.lt
1.5.Paskyra – Pirkėjo registracija internetinėje svetainėje www.specapranga.lt kurioje sukuriama jo asmeninius duomenis ir 
      užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
1.6. Privatumo politika – internetinės svetainės www.specapranga.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos
       pagrindinės  Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės. www.specapranga.lt internetinės
       parduotuvės privatumo politika neapima Asmens duomenų tvarkymo, kai tokius duomenis tvarko Pardavėjas. Asmens
       duomenų tvarkymas, kurį atlieka Pardavėjas atliekamas Pardavėjo nustatyta tvarka. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant šią
       sutartį su Pardavėju Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Pardavėjo taikoma asmens duomenų tvarkymo politika. 
1.7. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo
       pateikimo momento.
1.8. Pirkėjas privalo susipažinti su www.specapranga.lt internetinės svetainės nustatyta privatumo politika.
1.9. Pirkėjas kiekvieną kartą pirkdamas prekes turi patvirtinti, kad su prekių Pirkimo – Pardavimo taisyklėmis susipažįsta. Tai
       padaryti reikia padėjus varnelę prie teiginio „Su Pirkimo – Pardavimo taisyklėmis susipažinau ir sutinku“ . Tokiu būdu
       patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei
       pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka.

2.     PREKIŲ UŽSAKYMAS

2.1. Prekes užsakyti internetinėje parduotuvėje www.specapranga.lt galima:
          2.1.1. internetu
          2.1.2. telefonu;
          2.1.3. fizinėje parduotuvėje;
2.2. Pirkėjas užsakęs prekes internetinėje parduotuvėje www.specapranga.lt turi sulaukti užsakymo
       patvirtinimo. Tai gali užtrukti iki 1 darbo  dienos. Jei Pirkėjas užsakymą atliko savaitgalį arba
       darbo dienom po 17 valandos arba šventinę ne darbo dieną, tuomet jo užsakymas bus  
       patvirtintas artimiausią darbo dieną.
2.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.specapranga.lt bei Pardavėjo duomenų bazėje jų   
        privatumo politikoje nustatyta tvarka.
 
3.     PREKIŲ APMOKĖJIMAS

3.1. Pardavėjui patvirtinus Pirkėjo užsakymą, kartu su patvirtinimu, į Pirkėjo, registracijos metu,
       nurodytą elektroninį paštą yra atsiunčiama išankstinė PVM sąskaita faktūra, kurią Pirkėjas turi
       apmokėti per 72 valandas.
3.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti šiais būdais:
          3.1.1. banko pavedimu pagal išrašytą išankstinę sąskaitą faktūrą;
          3.1.2. grynaisiais pinigais ar banko kortele fizinėje parduotuvėje atsiimant prekes; 
          3.1.3. kitais būdais jei yra nurodyta www.specapranga.lt internetinėje svetainėje;
3.3. Pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes, tik tada yra pradedamas vykdyti Pirkėjo užsakymas
3.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos
       faktūros, jam gali būti pateikiamos dviem, Pardavėjo pasirinktais, būdais:
          3.3.1. fiziniu būdu kartu su prekėmis;
          3.3.2. elektroniniu būdu kontaktais kuriuos nurodė Pirkėjas registracijos metu;

4.     PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas pasirenka vieną iš prekių pristatymo būdų, kurie yra nurodyti
       www.specapranga.lt internetinėje svetainėje.
4.2. Pirkėjas, anketos registracijos metus, nurodo, kokiu adresu bus siunčiamos prekės. Pirkėjas,
       pirkimo metus, gali nurodyti kitą pristatymo adresą. Jei Pirkėjas nenurodė kito pristatymo
       adreso, tuomet prekės bus išsiųstos adresu, kuris buvo nurodytas Pirkėjo, anketos registracijos
       metu.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens
       tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo
       pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu
       adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui,
       o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam
       asmeniui.
4.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
4.5. Pirkėjas gali prekes atsiimti nemokamai fizinėje parduotuvėje pateikdamas užsakymo
       dokumentą ir Pirkėjo tapatybę patvirtinančius dokumentus. Atsiėmimo adresas nurodytas
       www.specapranga.lt internetinėje svetainėje.
4.6. Prekių pristatymo terminas nuo 1 iki 14 darbo dienų, priklausomai nuo to ar prekė yra Lietuvos
       sandėlyje.
4.7. Išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo
       nepriklausančių aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti
       pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant
       susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
4.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės
       Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba
       nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.9. Jei Pirkėjui nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą,
       atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek
       neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas
       anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius,
       taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo
       taikomas.
4.10. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje
        (išskyrus Kuršių Neriją, kur dėl logistikos kompanijų pateikiamų sąlygų skiriasi pristatymo
        sąlygos)

5.     PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA
 
5.1. Visos parduodamos prekės internetinėje parduotuvėje www.specapranga.lt yra laikomos
        kokybiškomis jei prekės aprašymas atitinka prekės savybes.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje www.specapranga.lt esančios prekės
       savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos
       dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją,
       kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
5.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus
       netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
 
6.     PREKIŲ IR PINIGŲ GRAŽINIMAS

6.1. Pirkėjas turi teisę gražinti Pardavėjui nekokybiškas ar jų lūkesčių neatitinkančias prekes.
6.2. Nekokybišką prekę, pirkėjas gali gražinti per 30 kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo dienos, prieš tai 
       informuodamas Pardavėją. Jei prekė yra nekokybiška tuomet Pirkėjas pasirenka ar prekę
       pakeisti kita kokybiška preke ar nori, kad būtų gražinti pinigai už sumokėtą prekę.
6.3. Jei Pirkėjui nepatinka įsigytų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės
       keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d.
       nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 2.1. punkte
       numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį
       sąrašą:
          6.3.1. apatiniai drabužiai;
          6.3.2. kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
          6.3.3. akiniai, apsauginiai ekranai skirti apsaugoti akims;
          6.3.4. ausų kamštukai;
          6.3.5. tualetiniai preparatai;
          6.3.6. pirmos pagalbos vaistinėlės;
          6.3.7. audiniai.
6.4. Pirkėjas, brokuotas, pagal dydį netikusias ar lūkesčių nepateisinusias prekes gali gražinti šiais būdais:
          6.4.1. Pirkėjas prekę gali atnešti į fizinę parduotuvę
          6.4.2. Pirkėjas gali prekę išsiųsti, paties Pirkėjo iniciatyva, per Pirkėjo norimą kurjerių
                    tarnybą. Prekės
                    turi būti pristatytos tiesiai į Pardavėjo sandėlį, adresu, kuris nurodytas Pardavėjo
                    internetinės svetainės kontaktuose: www.specapranga.lt/kontaktai
          6.4.3. Pirkėjas gali paprašyti, kad prekės gražinimu pasirūpintu Pardavėjas. Šis prekės
                    gražinimo būdas galioja tik tada jei prekė yra brokuota. Kitais atvejais, tokiais kaip:
                    netinkamas dydis, nepatikusi spalva, komforto lūkesčių nepateisinimas, išvaizdos
                    lūkesčių nepateisinimas, ir kiti atvejai nesusiję su prekės broku, Pirkėjas, prekės
                    gražinimu, rūpinasi pats pasirenkant vieną iš prekių gražinimo taisyklėse nurodytų
                    punktų: „Prekių Pirkimo – Pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės“ punktas
                    Nr. 6. Prekių gražinimas: 6.3.1. Pirkėjas prekę gali atnešti į fizinę parduotuvę arba
                    6.3.2. Pirkėjas gali prekę išsiųsti, Pirkėjo iniciatyva, per Pirkėjo norimą kurjerių
                    tarnybą. Prekės turi būti pristatytos tiesiai į Pardavėjo sandėlį, adresu, kuris nurodytas
                    Pardavėjo internetinės svetainės kontaktuose: www.specapranga.lt/kontaktai
6.5. Jei Pirkėjas prekes išsiuntė kitu adresu ar pasirinko kitokį prekių siuntimo būdą, nei to
       reikalauja prekių gražinimo taisyklės „Prekių Pirkimo – Pardavimo elektroninėje parduotuvėje
       taisyklės“  punktas Nr. 6. Prekių gražinimas: 6.3.2. Pirkėjas gali prekę išsiųsti, Pirkėjo
       iniciatyva, per Pirkėjo norimą kurjerių tarnybą. Prekės turi būti pristatytos tiesiai į Pardavėjo
       sandėlį, adresu, kuris nurodytas Pardavėjo internetinės svetainės kontaktuose:
       www.specapranga.lt/kontaktai , ir prekės nebuvo pristatytos tiesiai į Pardavėjo sandėlį,
       Pardavėjas neturi rūpintis, kad gražinamos prekės, išskyrus atvejus kai prekė yra brokuota,
       atsidurtų Pardavėjo sandėlyje. Už prekių pristatymą tiesiai į Pardavėjo sandėlį atsakingas
       Pirkėjas.
6.6. Pirkėjui nusprendus gražinti prekę Pardavėjui, per 30 kalendorinių dienų, ne dėl Pardavėjo kaltės, ne dėl
       prekės broko, tuomet pats Pirkėjas, savo sąskaita, rūpinasi prekės gražinimu į Pardavėjo
       sandėlį.
6.7. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 30 kalendorinių dienų
       nuo prekių pristatymo jam dienos, užpildydamas prekių grąžinimo aktą bei informuodamas
       apie tai Pardavėją prekių keitimo ar grąžinimo numatyta tvarka. Po minėto laikotarpio
       grąžinamos prekės nebepriimamos.
6.8. Gražinamos prekės, kurios gražinamos ne dėl prekės broko, privalo būti nenaudotos,
       originalioje pakuotėje, pilnos komplektacijos su visais, prieš tai buvusiais pridėtais
       dokumentais, nepraradusios prekinės išvaizdos ir kitaip neapgadintos. Jei prekė buvo naudota,
       apgadinta ar kitaip pažeista, Pardavėjas pasilieka sau teisę nepriimti gražinamos prekės ir
       negražinti už ją Pirkėjui pinigų.
6.9. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigų gražinimo atveju už gražintinas
       prekes, pinigai būtų  grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir
       Pardavėjas susitaria kitaip.

7.     KLIENTO ASMENS DUOMENYS

7.1. Pardavėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai
       pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Interneto svetainėje, t.y. šie duomenys
       yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums
       prisijungus prie Internetinės svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama
       naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų
       Internetinę svetainę
7.2. Kliento asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei 3 metai po paskutinio apsipirkimo Interneto
       svetainėje. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Kliento asmens duomenys sunaikinami
       galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate,
       registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes Interneto svetainėje:
·       vardas;
·       pavardė;
·       gyvenamoji vieta (adresas);
·       telefono numeris;
·       elektroninio pašto adresas;
·       duomenis apie įsigytas prekes, jų kainas (pirkimo istorija)
7.4. Pardavėjas tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:
·       apdoroti Kliento prekių užsakymus;
·       išrašyti finansinius dokumentus;
·       išspręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu;
·       tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).
·       įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus
7.5. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu,
       renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais
       nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie
       tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami
       (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir
       organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant
       apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio
       praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).
7.6. Pirkėjas turi šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises:
·       žinoti (būti informuotiems) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
·       susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
·       reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis
        (teisė ištaisyti);
·       reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir
        teisė „būti pamirštam“);
·       reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
·       į duomenų perkėlimą;
·       nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
·       kitas asmens duomenų tvarkymui taikomų teisės aktų nustatytas teises.
7.7.  Pardavėjas turi turėti Pirkėjo išankstinį sutikimą, dėl Pardavėjo siunčiamų naujienlaiškių ar
        kitos reklaminės informacijos el. paštu. Pirkėjas tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės
        rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Pirkėjo asmens duomenys
        tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Pirkėjo pateikto atsisakymo gauti tiesioginės
        rinkodaros pranešimus.
7.8. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei
       įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
7.9. Pardavėjas gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia
       paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai,
       teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su
       Jūsų sutikimu.
7.10. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir
         organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų
         Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
7.11. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba
         Bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo.
7.12. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei
         teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.
7.13. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos,
         galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie
         Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti
         čia: https://www.ada.lt/

8.     PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės
       parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
8.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui
       ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar
       sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais
       panaikinti Pirkėjo registraciją.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę
       informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje.

9.     PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes internetinėje svetainėje www.specapranga.lt privalo vykdyti savo
       įsipareigojimus, laikytis internetinės svetainės Taisyklių ir LR teisės aktų.
9.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
9.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas
       praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus
         susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.